010-5015488
maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar: de eigenaar van de website (ARAP Relatiegeschenken b.v.);
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud.

  1. Het onderstaande is van toepassing op de door ARAP Relatiegeschenken b.v. gevoerde websites. Door de pagina te bezoeken/gebruiken stemt u in met deze disclaimer;

  2. Hoewel de content door de eigenaar met de grootste zorg is samengesteld, aanvaardt eigenaar geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde en/of daaruit voortvloeiende schade;

  3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op de aan deze website gekoppelde bestanden;

  4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten;

  5. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen daarvan gebruiken. Voor een verzoek kunt u zich per e-mail richten tot ARAP Relatiegeschenken b.v., info@arap.nl.